XII Premio Vicente Risco de Creación Literaria

Ata o 1 de outubro está aberto o prazo para presentar novelas, conxuntos de relatos, ensaios…Quedan excluídos traballos de tipo científico. Os que queiran participar no certame deberán facelo conforme á normativa ditada pola RAG e cuns textos que oscilen entre as 150 e as 300 páxinas. Os orixinais deben presentarse por sextuplicado, con letra Times New Roman de corpo 12, por unha soa cara e a dobre espazo. As obras hai que entregalasno Rexistro Municipal do Concello de Ourense.

O Concello dará a coñecer o fallo o 19 de novembro. O gañador verá publicada a súa obra e recibirá 6.000 euros en metálico

Deixar resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*