Polémica polo criterio nas axudas á tradución

estanteria-librosAlejandro Tobar, tradutor e propietario da editora Hugin e Munin, ergueu a lebre nas últimas semanas:  son as axudas á tradución da Xunta un desbalde de cartos que non cumpre os seus obxectivos? Tobar sostén, cando menos que os criterios, non son obxectivos e que hai casos que rozan o esperpento nos últimos anos. Así, nunha entrevista concedida ao dixital Biosbardia aseguraba que: “ Nós estudamos os casos dos últimos catros anos e encontramos diversos desaxustes: desde obras que xa estaban traducidas ao galego e reciben

Alejandro Tobar
Alejandro Tobar

diñeiro para unha nova tradución até casos de editoriais que xorden do nada (ou, para dicilo con palabras amables, que teñen unha ben discreta presenza nos circuítos comerciais do libro en galego), varren cartos públicos para a casa e até máis ver.”

Despois daquela entrevista que abría a billa da polémica, esta semana Tobar deu un paso máis adiante e decidiu facer público un comunicado no que explica como funcionan estas axudas que nos últimos catro anos repartiron case 600.000 euros entre editoras. No escrito pon en cuestión, con nomes de empresas beneficiadas e cifras, o reparto da Secretaría Xeral de Cultura e fai unha proposta do que considera que sería mellor en aras da transparencia e da obxectividade.

Deixar resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*