XXIII premio de narrativa Torrente Ballester

XXIII premio de narrativa Torrente BallesterConvoca a Deputación da Coruña. Data: 1 de xullo de 2011.

Poderán optar ao premio Torrente Ballester todas aquelas persoas que non obtiveran o premio nas cinco edicións anteriores a esta, e que presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade, escritas en castelán ou en galego.

Outorgarase un premio único e indivisible dotado con 25.000 €.

A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, reservándose durante dezaoito meses os dereitos de edición da mesma.

As bases completas no boletín da Deputación da Coruña.

2 Comentarios

  1. A obra que gañou a anterior convocatoria foi unha novela de J.M.Guelbenzu, a nº 5 dunha serie protagonizada pola mesma personaxe, a xuíza Mariana de Marco.
    O concurso é anónimo, e xa que logo temos que pensar ninguén do xurado lera ou escoitara antes cousa algunha verbo desta xuíza.

Deixar resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*