I Premio MOME de Teatro “Varela Buxán”

I Premio MOME de Teatro "Varela Buxán"Convoca o Museo do Moble e da Madeira da Estrada. Data: 31 de maio de 2011.

Poderán concorrer ao Premio todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos inéditos escritos en lingua galega.

Os orixinais, que serán presentados por triplicado, terán como eixe temático o Mundo da Árbore, da Madeira e (ou) do moble. Xuntarase unha copia do texto nun CD en formato PDF. Deberán ser remitidos ao seguinte enderezo: Fundación Cultural da Estrada. Avda. Benito Vigo, 104. C.P. 36680. A Estrada (Pontevedra). Indicando no sobre, I Premio MOME de Teatro “Varela Buxán”.

O prazo de admisión de orixinais pecharase o 31 de maio de 2011

A dotación económica será de 1000 euros

As bases completas na web do Concello da Estrada.

Deixar resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

*